REKONŠTRUKCIA RODINNÝCH DOMOV A BYTOV

VÝROBA A MONTÁŽ EKOLOGICKÝCH DREVODOMOV

Čítajte viac

O nás

Stavebnej činnosti sa venujeme od r. 1983. Skúsenosti nadobudnuté v Česku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Ukrajine a vo Francúzsku využívame na slovenskom trhu aktívne od roku 1998. Zaoberáme sa rekonštrukciami rodinných domov a bytov, výrobou a montážou montovaných ekologických domov systémom drevených sendvičových panelov a hlavnou prioritou sú realizácie kúpelní a bytových jadier.Ročne zrealizujeme 7-10 výmen bytových jadier, pri ktorých našou hlavnou doménou je maximálne odbremenenie zákazníka od povinností týkajúcich sa rekonštrukcie. So zákazníkom absolvujeme výber materiálu u našich zmluvných dodávateľov, zprostredkujeme vytvorenie grafického návrhu,zabezpečíme dopravu materiálu na miesto stavby.

Naši zákazníci platia za materiál až po ukončení rekonštrukcie.Zabezpečujeme všetky HSV a PSV remeslá a garantujeme odborný dohľad. Na vykonané PSV práce poskytujeme revízne správy a tlakové skúšky rozvodov.Rekonštrukcie bytov a bytových jadier realizujeme výhradne po splnení ohlasovacej povinnosti,prip.po udelení stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.

Dokumenty potrebné k vybaveniu ohlasovacej povinnosti:

  1. Výpis z listu vlastníctva (je potrebné byť vlastníkom rekonštruovanej nehnutelnosti)
  2. Súhlas spoločenstva vlastníkov bytov (v zastúpení predsedu spoločenstva)
  3. Vyjadrenie statika (v prípade potreby zabezpečíme)

Ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.